Pressrelease from the Nederlands

Published on LTO Noord and WageningenUR

Europees onderzoek gestart naar robotmelken en beweiding

7 juni 2013

 

Hoe kan weidegang het beste worden gecombineerd met het melken van de koeien met een melkrobot? Om dit uit te zoeken is onlangs het internationale project ’Autograssmilk’ van start gegaan. Het gaat om een groot driejarig project waarbij Europese onderzoekers inventariseren welke mogelijkheden het gebruik van een automatisch melksysteem biedt om de koeien in het zomerseizoen in de wei te laten.

Hierbij komen uiteraard economische aspecten aan bod, alsook de techniek, het management en dergelijke. Tevens worden melkveehouders gevraagd hun ervaringen te delen over graslandgebruik. Wageningen UR Livestock Research en LTO Nederland zijn de Nederlandse partners in dit project.

Veel veehouders vinden de combinatie van robotmelken en beweiding lastig. Dat geldt niet alleen in Nederland, maar ook in de landen om ons heen. Daarom heeft een groep veehouders, onderzoekers en adviseurs de handen ineengeslagen in een gezamenlijk Europees project om beweiding op robotbedrijven te optimaliseren. Op Dairy Campus is het eerste veldonderzoek met zestig koeien inmiddels gestart. Ook op De Marke worden het melkvee, het melkproces en het graslandgebruik onder de loep genomen.

Kennis beschikbaar

Het project is onlangs van start gegaan en loopt tot eind 2015. In die periode komt veel informatie beschikbaar. Het gaat hierbij vooral over:

  • optimale voerstrategieën voor melkkoeien die met een robot gemolken worden en weidegang krijgen;
  • nieuwe technologieën die het arbeidsgemak vergroten;
  • ecologische, economische en sociaal maatschappelijke aspecten van het combineren van weidegang met robotmelken;
  • manieren om robotmelken en beweiding economisch gezien te optimaliseren.

Vijf andere Europese landen

Andere landen die aan het project meedoen zijn Ierland, Denemarken, Zweden, Frankrijk en België.  Het project wordt geleid door Teagasc (the Irish Agriculture and Food Development Authority) in Ierland. Veel Ierse veehouders hebben de overtuiging dat zonder beweiding robotmelken geen economisch perspectief heeft. Dit Europese project moet daar duidelijkheid in scheppen.

Het project Autograssmilk wordt gefinancierd door het EU FP7 programma ‘Research for the benefit of SME Associations’ (FP7-SME-2012-314879), aangevuld met nationale financieringsbronnen. In Nederland zijn dat het Productschap Zuivel en het Ministerie van Economische Zaken.

Meer informatie over het project vindt u op www.autograssmilk.eu.

Bron: LTO Nederland